Izračun spremenljivke za testiranje hipoteze

Ko smo pravilno postavili hipotezo in izbrali metodo za njeno preverjanje, je potrebno pripraviti spremenljivko na ta način, da jo bomo lahko uporabili pri preverjanju naše hipoteze.  Pogosto ne moremo kar neposredno uporabiti vprašanj iz vprašalnika, ampak je potrebno iz posameznih vprašanj ali trditev izračunati nove spremenljivke. Eno vprašanje Primer: Preberi več…