STATISTIČNE ANALIZE IN SVETOVANJE ………………………………………………………………45,00 €/h

Pregled okvirja raziskave in izbrane metodologije s področje analize ter svetovanje glede prilagoditve metodologije…………………………………………………………………………………………………………cca. 2,5h

Pomoč pri opisu raziskovalnega pristopa in metod obdelave podatkov z relevantnimi viri oz. literaturo………………………………………………………………………………………………………………………………………cca. 1,5h

Pregled zastavljenih hipotez in/ali raziskovalnih vprašanj in pripravljenega vprašalnika analize ter svetovanje glede prilagoditve vprašalnika………………………………………………………………………cca. 2,5h

Priprava anketnega vprašalnika………………………………………………………………………………………………cca. 2-4h

Pregled predvidene metodologije in opravljenih analiz ter svetovanje glede optimizacije prikaza podatkov za analize in poročila………………………………………………………………………………………………..cca. 3,5hStatistične analize………………………………………………………………………………………………………35,00 €/h

Pregled zbranih podaktov, čiščenje in ureditev baze podatkov pred analizami, uvoz v ustrezni statistični program…………………………………………………………………………………………………………………….cca. 1,5h

Priprava opisne statistike, oblikovanje tabel in / ali grafov za poročilo z rezultati in kratkimi opisi v Excelu……………………………………………………………………………………………………………………………………cca. 4 – 8h

Pregled in analiza zanesljivosti vprašalnika (Cronbach alfa) z rezultati in kratkimi opisi v Excelu……………………………………………………………………………………………………………………………………………cca. 1h

Testiranje konstruktne veljavnosti vprašalnika(faktorska analiza) z rezultati in kratkimi opisi v Excel……………………………………………………………………………………………………………………………………………cca. 2-4h

Testiranje hipotez z ustreznimi statističnimi testi (parametrični testi oz. neparametrični v primeru odstopanja porazdelitve spremenljivk od normalne porazdelitve; regresijska ali druga analiza), rezultati in kratki opisi v Excelu ………………………………………………………………………………cca.2-4h

Priprava Word ali PPT poročila (oblikovanje tabel in/ali grafov za poročilo, interpretacija rezultatov…………………………………………………………………………………………………………………………………cca. 8-16hDruge storitve………………………………………………………………………………………………….30,00 €/h

Vnos vprašalnikov v tiskanih obliki v elektronsko bazo podatkov

Programiranje spletnega vprašalnika

Spremljanje poteka spletnega anketiranja

Oblikovanje poročila, tabel in/ali grafovOstalo

Vodenje in izvedba celotne raziskave – po dogovoru glede na individualne potrebe

Predstavljeni paketi so pripravljeni na podlagi najbolj pogostih potreb in pomenijo okvirno orientacijo. Pred pričetkom sodelovanja se za vsako stranko pripravi ponudba, kjer se individualno oceni zahtevnost opravljenega dela ter predvideno število ur potrebno za izvedbo projekta. Za pripravo ponudbe potrebujemo podrobnejšo opredelitev vaših potreb, zato nas kontaktirajte in navedite ali potrebujete svetovanje v fazi priprave raziskovalnega modela, vprašalnika ali opisa spremenljivk, raziskovalnih vprašanj in/ali hipotez, ali pa imate podatke že zbrane in potrebujete našo pomoč pri izvedbi analiz.

Cenik veljaven od: 1.1.2023