Kvalitativna raziskava odkrije področja, ki bi ostala skrita, če bi uporabljali le kvantitativne metode. Omogoča nam poglobljen vpogled v podatke ter dodatno osvetli raziskovalni problem.

Za naročnike pripravim načrt izvedbe in izvedem kvalitativne raziskovalne projekte:

  • ciljna skupina, postavitev kriterijev za izbor
  • moderiranje skupinskih diskusij
  • vodenje delavnic
  • izvedba globinskih intervjujev