Kvalitativna raziskava odkrije področja, ki bi ostala skrita, če bi uporabljali le kvantitativne metode. Omogoča nam poglobljen vpogled v podatke ter dodatno osvetli raziskovalni problem.

Za naročnike pripravim načrt izvedbe in izvedem kvalitativne raziskovalne projekte:

  • Opredelitev ciljne skupine in kriterijev za izbor: Pomagamo vam natančno določiti, kdo so vaši ključni udeleženci, da boste prišli do pravih ugotovitev.
  • Moderiranje skupinskih diskusij: Zagotovimo strokovno, strukturirano in učinkovito vodenje diskusij za pridobivanje dragocenih vpogledov v raziskovano tematiko.
  • Vodenje delavnic: Organiziramo interaktivne delavnice, ki spodbujajo sodelovanje in inovativno razmišljanje.
  • Izvedba globinskih intervjujev: Izvajamo poglobljene intervjuje v različnih javnostih (splošna ali strokovna javnost).
  • Podpora in svetovanje: Če se želite dodatno pripraviti na samostojno izvedbo kvalitativnih intervjujev ali skupinskih diskusij, vam pri tem nudimo strokovno podporo in svetovanje.