Javno mnenje izraža večinsko mišljenje posameznikov o konkretni zadevi, ki je pomembna za lokalno ali širšo javnost. Raziskava javnega mnenja pa nam omogoča razumeti odnos javnosti do zadeve.

Pomagam vam pri ustrezni zasnovi raziskave:  

  • podpora pri pripravi in izvedbi raziskav javnega mnenja
  • pomoč pri pripravi vzorčnih načrtov
  • priprava vprašalnikov
  • obteževanje oz. postratifikacij
  • priprava analize in poročila

Izrazite svoje mnenje o uporabi statistike v nekaj minutni anketi…

 

ANKETA O UPORABI STATISTIKE