Poleg vprašanja kako pravilno postaviti hipotezo, ki smo ga obdelali v prejšnje članku, se pri analizi podatkov soočamo tudi s vprašanjem kako izbrati ustrezno metodo za preverjanje zastavljene hipoteze. Neustrezne odločitve na tej poti lahko vodijo v ključne napake pri izvedbi raziskave. Pri izboru metode je potrebno upoštevati več dejavnikov, še najbolj pomembno pa je kakšno hipotezo smo si zastavili ter s kakšnim tipom spremenljivk razpolagamo.

Nominalna spremenljivka

Gre za vrsto spremenljivke, kjer dve vrednosti med seboj lahko le razlikujemo, ne moremo jih pa razvrstiti po vrednosti.

Primeri nominalnih spremenljivk:  spol (moški, ženski), regija (Pomurska, Podravska, Gorenjska,…)

Nominalna spremenljivka
Primer vprašanja za nominalno spremenljivko

V primeru nominalne spremenljivke lahko izračunamo le frekvence in deleže.

Frekvenčna porazdelitev nominalne spremenljivke
Frekvenčna porazdelitev

Ordinalna spremenjlivka

Ta vrsta spremenljivke se od nominalne razlikuje po tem, da je vrednosti mogoče razvrstiti vendar kategorije niso med seboj nujno enako velike. Med ordinalne spremenljivke štejemo tudi Likertovo lestvico, ki je v družboslovju zelo razširjena. 

Primeri ordinalnih spremenljivk: zadovoljstvo s storitvijo, strinjanje s trditvijo, stopnja izobrazbe

ordinalna spremenljivka
Primer vprašanja za ordinalno spremenljivko

Za ordinalno spremenljivko lahko prav tako kot pri nominalnih spremenljivkah izračunamo frekvence deleže. V primeru uporabe Likertove lestvice, kjer predvidevamo, da gre za enakovredne kategorije (1- 5) lahko izračunamo še povprečja in standardni odklon.

Likertova lestvica
Likertova lestvica

Intervalna spremenljivka 

Vrednosti spremenljivke poleg razvrščanja dodatno omogočajo tudi primerjavo razlik. Tipičen primer intervalne spremenljivke je temperatura zraka.

Za intervalno spremenljivko lahko izračunamo frekvence, deleže, povprečja in standardni odklon.

Razmernostna spremenljivka

Ima najboljše merske lastnosti. Zraven vseh naštetih kakovosti prejšnjih spremenljivk lahko pri razmernostnih spremenljivkah računamo tudi razmerja. Tipična razmernostna spremenljivka je starost.

Za razmernostno spremenljivko lahko izračunamo frekvence, deleže, povprečja, standardni odklon, razmerja.

Shematični pregled statističnih testov

Pogledali smo vse vrste spremenljivk glede na tip merjenja. Spodnja tabela prikazuje kateri izmed statističnih testov/ metod pride v poštev pri posamezni kombinaciji spremenljivke. V prihodnje bomo pogledali tudi nekatere najbolj pogosto uporabljene teste, ki jih potrebujejo stranke. V kolikor pa potrebujete pri reševanju vaših izzivov že zdaj pa kliknite na povpraševanje.

Statistični test za testiranje hipoteze
Prikaz statističnih testov glede na vrsto spremenljivke

Kategorije: VADNICA

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.