Kako od vprašalnika do baze podatkov?

Vsakdo, ki se je že ukvarjal z zbiranjem podatkov z anketnim vprašalnikom v papirnati obliki, se je soočil z vprašanjem kako pripraviti in predstaviti podatke, da se bo dalo izračunati osnovne opisne statistike, pripraviti grafe ali naprednejše analize.

Tipi vprašanj v anketi

Anketni vprašalnik
Slika 1: Anketni vprašalnik

Vprašalnik lahko vsebuje različne tipe vprašanj. V zgornjem primeru imama tako 4 tipe vprašanj, ki se uporabljajo najpogosteje.

  1. Zaprti tip vprašanja – kjer je možen 1 odgovor (vprašanje 1 in 2)
  2. Zaprti tip vprašanja – kjer anketiranec lahko izbere med več odgovori- (vprašanje 3)
  3. Tabela – kjer anketiranec na vsako podvprašanje odgovarja s pomočjo izbire odgovora na določeni lestvici (zadovoljstvo, strinjanje, pomembnost, …) (vprašanje 4)
  4. Odprti tip vprašanja – kjer anketiranec vpiše odgovor (vprašanje 5)

Vsak od naštetih tipov vprašanj zahteva poseben način vnosa podatkov v bazo.

Predpostavimo, da je anketiranec izpolnil vprašalnik na spodnji način.

Izpolnjen anketni vprašalnik s kodami
Slika 2: Izpolnjen anketni vprašalnik

Priprava vprašalnikov na vnos v tabelo

Najpogosteje vnašamo podatke v katerega od programov za delo s podatki kot je Excel ali primerljiv brezplačni program kot na primer LibreOffice. Preden začnemo z vnosom odgovorov v bazo je dobro, da te najprej oštevilčimo (id). Na ta način bomo lahko vedno preverili podatke za nazaj.

Prav tako si v naprej pripravimo krajše kode za vprašanja, saj v Excel ne bomo pisali celotnega vprašanja ampak jih označimo npr. z V1, V2, … . To bodo imena spremenljivk v bazi.

Anketni vprašalnik s kodami
Slika 3: Anketni vprašalnik s kodami

Anketni vprašalnik s kodami

Zelo pomembno je, da v Excel vnašamo samo števila in ne črke. Čeprav imamo pri vprašanju glede spola možna odgovora a) in b), vnesemo za a) vrednost 1 in za b) vrednost 2. Podobno velja tudi za drugo vprašanje, kjer bi v primeru, da bi anketiranec označil četrti odgovor (nad 51 let) vnesli število 4 in ne d).

Pri vprašanju, kjer je možnih več odgovor je priprava na vnos nekoliko drugačna. Vsak odgovor predstavlja samostojno spremenljivko (v3_1, v3_2,…), ki ji pri vnosu pripišemo vrednost 1, če jo je anketiranec izbral in vrednost 0, če anketiranec odgovora ni izbral. Tak primer je vprašanje 3 v zgornji sliki.

Podobno velja za tabele. Vsak odgovor (vrstica, dejavnik, trditev) predstavlja spremenljivko v bazi. V zgornjem primeru bi tako za dejavnik zadovoljstva s plačo (V4_1) vnesli vrednost 5.

V primeru, da vprašalnik vsebuje odprto vprašanje je potrebno vnesti tekstovni odgovor, tako kot ga je podal anketiranec. Ta pa se potem v nadaljnji pripravi pred analizo podatkov kodira v številčne odgovore.

Tabela pripravljena na vnos
Slika 4: Tabela pripravljena na vnos

Tabela - vnesene vrednosti
Slika 5: Tabela vnesene vrednosti

Če boste tabelo ustrezno pripravili glede na tip vprašanj, ki jih imate v vprašalniku, bo vnašanje podatkov mala malica.

Za lažji začetek si lahko pomagate z osnovno vnosna maska v Excel obliki.

Kategorije: VADNICA

0 Komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.